Politika privatnosti

U skladu sa principima odgovornog poslovanja, po kojima se Adora od početka svog postojavanja razvija, brinemo o privatnosti Vaših ličnih podataka poštujući ovu Politiku.

Na ovaj način, kompanija Adora inženjering Vas, kao potencijalne kupce nekretnina, obaveštava o tome kako će se i u koje svrhe Vaši lični podaci prikupljati, obrađivati i koristiti, a prema članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Politika privatnosti se odnosi na vrstu podataka koju Vi kao interesenti za kupovinu nekretnine ili usluge Adora inženjeringa, možete ostaviti pri poseti sajtu kompanije www.21zlatibor.rs. 

Podaci koje ćemo prikupljati uz Vašu saglasnost su:

● ime i prezime;
● telefon;
● e-mail adresa.

Navedena vrsta ličnih podataka se prikuplja putem kontakt forme, koju Vi popunjavate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu nekretnine ili informacije o uslugama Adora inženjeringa, a radi stupanja u dalji kontakt, koji će Vam omogućiti posetu prodajnom mestu, samom kompleksu ili
jednostavno dobijanje detaljnijih informacija i razumevanje Vaših potreba od strane Adora tima. 

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ne dođe do izmena propisanih Zakonom Republike Srbije.

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Lične podatke, koje nam Vi direktno dostavite popunjavanjem kontakt forme, nećemo unositi u našu bazu podataka i dugoročno čuvati i obrađivati.

Kompanija Adora neće deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

● imamo Vašu saglasnost za to;
● smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti.

Saglasnost koju dajete čekiranjem polja u okviru kontakt forme na sajtu www.21zlatibor.rs je pravni osnov za prikupljanje i obradu Vaših podataka. Popunjavanje kontakt forme i davanje ličnih podataka je dobrovoljno i može biti opozvano u bilo kom trenutku uz nadoknadu eventualnih opravdanih troškova ili štete uslovljene opozivom od strane Vas.

VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

● pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka;
● pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama;
● pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti;
● pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani.

Pristup Vašim podacima imaće samo lica kojima je u opisu posla da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti, a strogo u skladu sa svim navedenim u ovoj Politici.

IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo Politiku privatnosti na ovoj stranici, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu www.21zlatibor.rs. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u odredbe naše Politike privatnosti.